Strony internetowe w marketingu instytucji państwowych

strony internetowe

strony internetowe

Obecnie nie tylko prywatne firmy muszą prowadzić działania marketingowe, choć oczywiście jest on dla nich niezbędnym aspektem funkcjonowania. Bez reklamy i promocji żadna firma nie może się rozwijać na rynku i pozyskiwać nowych klientów. Ale dotyczy to także różnych instytucji publicznych. One także reklamują się, dzięki czemu mogą sprawniej funkcjonować. Internet jest dziś obszarem, w którym bez wątpienia warto się reklamować, a posiadanie własnej strony internetowej jest absolutną koniecznością. Trudno bez niej mówić o popularyzowaniu siebie i swoich działań, jeśli mowa o instytucjach państwowych. Jak w praktyce ważne są w ich marketingu owe strony www?

Przede wszystkim należy wyraźnie podkreślić, że promocja jest w przypadku instytucji publicznych uzasadniona potrzebą zdobycia społecznej akceptacji przedsięwzięć oraz, ogólnie, różnych działań. Instytucje państwowe są z założenia przedstawicielami obywateli, załatwiającymi różne sprawy społeczne. Muszą zatem mieć społeczną akceptację, a tę najłatwiej uzyskać, promując się.

Strony internetowe owych instytucji odgrywają w tej promocji niezwykle ważną rolę. Po pierwsze dlatego, że internet jest tanim i skutecznym środkiem dotarcia z informacją i promocją do dużej liczby ludzi. Często internet dociera w praktyce do większej liczby ludzi niż reklama w telewizji, a kosztuje znacznie mniej. Dlatego jest to forma przekazu informacji, wybierana przez instytucje państwowe, które przecież muszą liczyć się z kosztami. Co ważne, informacje przekazywane w ten sposób mogą mieć zarówno charakter marketingowy, jak i każdy inny.

Strony internetowe instytucji publicznych są też miejscem, gdzie można umieszczać relacje z przedsięwzięć i akcji podejmowanych przez owe instytucje publiczne. Mogą to być m. in. filmy i inne multimedia. Są one bardzo ciekawe i mogą sprawić, że atrakcyjność danej strony www bardzo się podnosi. A atrakcyjność, jak wiadomo, jest niezbędna w marketingu. Pozwala przykuwać uwagę ludzi, bez czego nie ma mowy o popularyzowaniu się. Trzeba stwierdzić, że żadne akcje informacyjne czy marketingowe w terenie czy w różnorodnych środkach masowego przekazu (telewizja, radio) nie dorównają skutecznością, jaką dają w promocji strony internetowe.